En 1933 la fabrica Huguet era una más del centenar de fábricas de baldosas hidráulicas que había en Mallorca. En los años 80 la producción se centró en bigas y piezas de cemento. En 1997 Biel Huguet, nieto del fundador de la fábrica y arquitecto técnico de formación, volvió a recuperar las baldosas hidráulicas. Huguet apuesta por el diseño, por la innovación y por la arquitectura.

1996

X Quan va morir Damià, el seu fill Biel, net del fundador, que acabava d'acabar arquitectura tècnica entre Barcelona i Londres, i que ja estava matriculat per a continuar estudiant enginyeria industrial a Barcelona, va decidir tornar i fer-se càrrec del negoci familiar. Creia en la recuperació de l'arquitectura tradicional i en la promoció del patrimoni [...]

1962

X Damià Huguet va començar a treballar a la fàbrica familiar. Tenia 16 anys, havia acabat el batxillerat elemental i va decidir no anar a Palma a estudiar, sinó quedar-se amb la seva mare, al poble, en una Mallorca encara molt rural que començava a canviar radicalment amb l'arribada del turisme. Al principi va treballar [...]

1933

X Fa ara 90 anys, Biel Huguet (1908) va fundar una petita empresa dedicada a la fabricació de peces de ciment. En aquells anys, les rajoles de ciment i multitud d'altres productes prefabricats com a bigues, balustrades o aigüeres eren elements bàsics en l'arquitectura de l'illa. Una Mallorca encara molt antiga, molt centenària, que començava [...]