De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, informem que les dades personals seran incloses en un fitxer titularitat i responsabilitat de HUGUET RAJOLES HIDRÀULIQUES, S.L. amb la finalitat de possibilitar les comunicacions a través del correu electrònic de la mateixa amb els diferents contactes que aquesta manté dins de l’exercici de la seva activitat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres drets reconeguts en la normativa esmentada, en la següent adreça CAMÍ DE CIUTAT VELL Nº 33 07630 CAMPOS ILLES BALEARS o a través de la següent adreça de correu electrònic administracio@huguetmallorca.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Demani més informació dirigint-se al correu electrònic indicat.

En virtut de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic (LSSI-CE), aquest missatge i els seus arxius adjunts poden contenir informació confidencial, per la qual cosa s’informa que el seu ús no autoritzat està prohibit per la llei. Si ha rebut aquest missatge per equivocació, si us plau notifiqui-ho immediatament a través d’aquesta mateixa via i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers adjunts sense llegir-lo o gravar-lo total o parcialment.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en materia de Protecció de Dades competent (Agencia Española de Protección de Datos), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

“Si vostè no desitja rebre més correus com aquest,  pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça: administracio@huguetmallorca.com, amb l’assumpte “BAJAS”