X

Kinfolk 41

“Res havia canviat en 700 anys, i després va canviar en 20.”