X

PORT

“Pel 10è aniversari de la revista PORT, l’editor Dan Crowe va dissenyar una rajola a la fàbrica mallorquina, Huguet.”