Piques de terratzo

Les piques de ciment (o terratzo) que nosaltres fabricam són un producte molt tradicional de la arquitectura mediterrània.

Productes naturals, fets a mà, amb personalitat pròpia i amb un bon envelliment.

Aquestes piques tenen molt en comú amb els marbres o pedres naturals. Cada peça és única, i són característics els petits canvis de to, la al·leatorietat en les combinacions d’àrids o les petites variacions dimensionals.